V úterý 3. 10. 2023 u  příležitosti Mezinárodního dne seniorů za účasti otce biskupa Josefa Nuzíka, ředitelky tovačovské domova pro seniory Mgr. Lenky Olivové, starosty města Tovačov Marka Svobody a dalších hostů se uskutečnila vernisáž výstavy „Ozvěny ticha“. Jejími pořadateli jsou Arcibiskupství olomoucké a Domov pro seniory Tovačov.  Výstavu je možné shlédnout na zámku v Tovačově do 31. 10. 2023.

Fotografie přibližují život v domově pro seniory ve třech tématických celcích:

1. „Emoce“ jsou zachyceny prostřednictvím fotoportrétů obyvatel domova pro seniory, které pořídili studenti místní střední odborné řezbářské školy. Ilustrují prožívání – radost z narození pravnoučete, bolest, která pramení z vážné  nemoci dospělého syna, lásku starých manželů, kteří se drží za ruce a dívají se do očí…

2. „Demence“ se promítla do barevných fotografií od aktivizačních pracovnic, které jsou z každodenního života i mimořádných událostí obyvatel domova; senioři i navzdory své těžké nemoci jsou hodni úcty a respektu jako lidé i jako ti, kteří zanechali za sebou výraznou životní stopu – ve vztazích s lidmi, v povolání – lékaře, právníka, které vykonávali…

3. „Doprovázení v paliativní péči“ je dílem Pavla Langra z Člověk a víra a je věnována službě kaplanů v domově pro seniory, kteří se stávají součástí personálu. Nabízejí seniorům naslouchání a rozhovor, přítomnost, zastavení se se sebou, podporu k přijetí obtíží staří, hledání odpovědí na otázky v souvislosti s konečností života, se smrtí a toho, co člověka přesahuje, spolupráci s personálem nejen při naplnění „posledních“ přání klienta…

(foto: Roman Nehera)