Pro příbuzné

Vážení příbuzní pacientů,

nedílnou součástí personálu nemocnic se stává nemocniční kaplan. Můžete se na něho obrátit v souvislosti s tím, co prožíváte během nemoci svého blízkého člověka. Může vám pomoci v hledání odpovědí na otázky, které vám víří hlavou: Proč? Proč se to stalo? Tak hodný je to člověk a proč musí tolik trpět? Uzdraví se? Zvládnu péči o něho doma po propuštění z nemocnice?

Kdo je nemocniční kaplan?

Co vám může nemocniční kaplan poskytnout?

Nemocniční kaplan neprovádí žádnou náboženskou agitaci a nikdy nenabízí pacientům zázračné uzdravení!


Jak kontaktovat nemocničního kaplana?

Vážení pacienti,

Máte-li zájem o návštěvu nemocničního kaplana,

Chcete-li zprostředkovat jeho návštěvu svému blízkému, zeptejte se ho, zda má o ni zájem a pak

Je-li váš blízký v bezvědomí a je předpoklad, že by s tím souhlasil,

Při kontaktování nemocničního kaplana, prosím, sdělte: