O nás

Centrum pro pastoraci nemocných především poskytuje metodické vedení nemocničním kaplanům v jejich jednání s pacienty, rodinami i zaměstnanci nemocnic a jiných zdravotnických a sociálních služeb.

Rozhodnutí arcibiskupa olomouckého o zřízení Centra pro pastoraci nemocných najdete zde.

Biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

Mons. Bohumír Vitásek

Tel. 731 402 051

bohumir.vitasek@acho.charita.cz

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

Tel. 733 742 046

hostalkova.marta@ado.cz

Pomocný koordinátor nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

Mgr. Roman Nehera, trvalý jáhen

Tel. 604 472 307

nehera.roman@ado.cz

Koordinátorka vzdělávání

Mgr. et Mgr. Věra Řešetková

Tel. 775 583 343

resetkova.vera@ado.cz

Kontakty

Adresa:

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 562/9

779 00 Olomouc

Společný e-mail:

tym.kaplani@ado.cz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Olomouc

377688503/0300

VS: 911160