Termín: 13. 11. 2021

Uzávěrka přihlášky: 05.11.2021

13.11.2021, v den sv. Anežky, patronky zdravotnictví se uskutečnilo ve Starém Městě první setkání pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách na téma "Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka". Na úvod kurzu byla slavena v kostele sv. Ducha mše svatá. Po ní následoval dopolední blok přednášek národního koordinátora pro duchovní péči ve zdravotnictví, psychologa a trvalý jáhna Mgr. et Mgr. Františka Zakopala a odpoledne obohatila svým slovem koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

       

Je nám líto, ale přihlášky do kurzu již byly uzavřeny.