XV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ, které proběhlo na Velehradě ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019, mělo hlavní téma

Paliativní péče v nemocnici.

Přibližně 90 účastníků setkání prožilo opravdu intenzivní čas zahájený duchovní obnovou vedenou Mons. Mgr. Pavlem Rouskem. A protože je toto setkání tradičně formačně vzdělávací, následoval odborný program. Účastníci vyslechli tři velmi hodnotné přednášky na tato témata: Bolest, utrpení a smrt,  Multidisciplinární tým v paliativní péči a Specifika komunikace v paliativní péči. Dále si mohli vybrat z bohaté nabídky workshopů. Měli prostor diskutovat s přednášejícími o tématech, která je zajímají. Ve volném čase se nemocniční kaplani mohli sdílet a předávat si navzájem své zkušenosti a samozřejmě využít kapli na Stojanově ke společné i osobní modlitbě. Atmosféra setkání byla vstřícná a radostná. Je povzbudivé vidět, že nemocničních kaplanů rok od roku přibývá, je to pro naše zdravotnictví dobrá zpráva.