Měl můj život smysl? A jaký?
Co chci ještě v životě stihnout? Stihnu to?
Přijde mě někdo navštívit? Vzpomene si někdo na mě za pět, deset, patnáct let, až tady, na světě, nebudu?
Proč? Proč jsem onemocněl rakovinou? Proč zrovna já?
Kde je Bůh, když je mi tak zle?

Tyto a jiné další nesmírně hluboké otázky spirituálního rozměru mohou slyšet zdravotníci, sociální pracovníci nebo dobrovolníci v pastorační péči v nemocnicích nebo domovech pro seniory…

Hledání odpovědí bude předmětem semináře na téma Spiritualita seniorů, který v sobotu 11. 9. 2021 v sále na kurii Arcibiskupství olomouckého (Biskupské nám. 2) pořádá Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc a JSME BLÍZKO VÁM - Institut klinické pastorační péče, z.ú.

Dopoledne zazní přednáška P. Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D., odpoledne bude věnováno workshopu kazuistik. Přihlašování probíhá do 5. 9. 2021 na http://jsmeblizkovam.cz.

Srdečně zveme pracovníky a dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách.